Tehnička roba

Prateći potrebe kupaca i tržišta, proširili smo svoju delatnost na distribuciju tehničke robe, zatim računara i računarske opreme.
Ponosni smo na prodajni program koji je predstavljen širokom ponudom proizvoda. Prema željenim specifikacijama biramo najbolje i najkvalitetnije za Vas, s ciljem da prepoznamo Vaše potrebe i očekivanja i da na adekvatan način odgovorimo na njih.

Televizori

Laptopovi

Mobilni telefoni

Računari

Sprecifične konfiguracije računara

Hard diskovi

Serveri

Software